Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 238944
Публикувано на 30.12.2016 11:51
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Радост Руменова Горанова-Чолакова с рег. No: 925 обявява за публична продан
Парцел,65280 лв.,Гара Лакатник
Обявлението е активно
от 02.01.2017
до 02.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Гара лакатник
Тип на имуществото:
Парцели
Начална цена:
65280.00 лв.
Площ (в кв.м):
1850.000
240553
Описание:

Дворно място с площ от 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ кв. м., съставляващо парцел XIV /четиринадесети/ - За производствена дейност в кв. 2 /втори/ по регулационни план на гара Лакатник, Соф. област, заедно с построените в имота през 1979 година: масивна едноетажна сграда /дърводелска работилница с гатер/ със застроена площ 242.39 /двеста четиридесет и две цяло и тридесет и девет стотни/ кв. м. и навес със застроена площ 202 /двеста и два/ кв. м., при граници на имота: от три страни-улица, парц. I-191 и парцел XIII-190 в кв. 2 по плана на населеното място.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/411 43 21
Определяне на купувач
[кога] на 03.02.2017 09:30
202419
Онлайн са 111 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение