Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 239020
Публикувано на 03.01.2017 11:02
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Николов Каримов с рег. No: 792 обявява за публична продан
Етаж от къща,28000 лв.,САМОКОВ
Обявлението е активно
от 10.01.2017
до 10.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Самоков
Тип на имуществото:
Етажи от къщи
Начална цена:
28000.00 лв.
Площ (в кв.м):
93.000
240629
Описание:

ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящо се от стая, хол, спалня, кухня, санитарен възел и сервизно помещение, заемащо целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 93 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.903.139.1.2, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение: Жилище-апартамент, при съседи: под обекта – 65231.903.139.1.1, находящо се в жилищна сграда с идентификатор № 65231.903.139.1, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 65231.903.139, ведно с ½ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0722/ 601 83
Определяне на купувач
[кога] на 11.02.2017 00:00
202501
Онлайн са 162 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение