Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 239502
Публикувано на 06.01.2017 10:39
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Атанасов Лазаров с рег. No: 927 обявява за публична продан
Къща,220935 лв.,Божурище
Обявлението е активно
от 09.01.2017
до 09.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Божурище
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
220935.00 лв.
Площ (в кв.м):
87.000
241111
Описание:

ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ югоизточната част (½ идеална част) от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI (990,837) /шести, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и деветдесет и осемстотин тридесет и седем/, представляващ по нотариален акт бивш общински имот VI /шести/, в квартал 87 /осемдесет и седми/ по плана на гр. Божурище, при съседи по скица: улица, УПИ VII (991, 838) /седми, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин деветдесет и първи и осемстотин тридесет и осми/ – общ., улица, УПИ V (989,836) /пети, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин осемедесет и девети и осемстотин тридесет и шести/ – общ., целият с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.метра, съставляваща се от мазе 66,47 /шестдест и шест цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., гараж 20,80 /двадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м. в сутерена, приземен етаж на площ от 96,60 /деветдесет и шест цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състоящ се от лятна кухня, спалня и вестибюл с общ санитарен възел и спалня с отделен самостоятелен санитарен възел, на I-ви етаж на площ от 106,54 /сто и шест цяло и петдесет и четири/ кв.м., състоящ се от кухненски бокс, столова, дневна и сантарен възел, на втори етаж на площ от 114,07 /сто и четиринадесет цяло и седем стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, гардеробна, кабинет и санитарен възел, заедно с ½ ид. част от горепосочения урегулиран поземлен имот.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 11 927
Определяне на купувач
[кога] на 10.02.2017 09:00
202985
Онлайн са 169 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение