Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 240136
Публикувано на 11.01.2017 17:55
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,69470 лв.,БЛАГОЕВГРАД
Обявлението е активно
от 16.01.2017
до 16.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Благоевград
Тип на имуществото:
Тристайни
Начална цена:
69470.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
249114
Описание:

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.85, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 85,80кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,29кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.86; 02676.17.139.1.84 Под обекта: 02676.17.139.1.81; 02676.17.139.1.82, Над обекта: 02676.17.139.1.91; 02676.17.139.1.90Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. D, ет.2, ап. 7 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/ Описание по стар идентификатор:Апартамент №PR-D-2-07 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, „де“ – латинско, две-нула-седем), в блок D („де“ – латинско), разположен на второ ниво, на кота 0,00м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, входно антре, баня с тоалетна, тоалетна, две спални, тераса, целият с площ от 85,80 кв.м., заедно с 1% идеални части, съответстващи на 10,29кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: коридор, апартамент PR-D-2-06 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, две-нула-шест), двор и апартамент PR-D-2-08 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, две-нула-осем).Начална цена 69 470лв. /шестдесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева./Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.Забележка: Гореописаните недвижими имоти се намират в четириетажна масивна жилищна сграда със сутерен и подпокривно ниво. За сградата е издадено Разрешение за ползване №СТ-12-828 от 2008г. на ДНСК – София.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 17.02.2017 15:00
203600
Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение